Voorwaarden

Boekingsvoorwaarden

 

Definitieve boeking en voorwaarden

Uw boeking is pas definitief wanneer wij het inschrijfgeld ad. € 350,- en uw inschrijfformulier hebben ontvangen en u daarvan een bevestiging hebben gestuurd.

Door betaling van het inschrijfgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld en kennis genomen te hebben van de relevante informatie op onze site: www.fotografierondreizen.nl

 

Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.
Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wij raden u aan te controleren of uw eigen ziekte- en/of reisverzekering de betreffende activiteiten dekt. Indien dit niet het geval is, kunt u via onze verzekeringsmaatschappij een verzekering afsluiten.

 

Aansprakelijkheid

MINIATI Reizen is niet aansprakelijk voor enig geleden schade en/of letsel opgelopen tijdens de reis.

 

Annulering bij onvoldoende aanmeldingen

MINIATI Reizen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen, tot zes weken voor vertrekdatum, een arrangement te annuleren. In overleg wordt er met u gekeken naar een alternatief. Als dit niet mogelijk is wordt 100% van de reissom gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden

 

Bij annulering uwerzijds:

Annulering meer dan 6 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 100% van de totale reissom.

Voor de 2-wekelijkse perioden geldt:

  • Annulering 5 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 80% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 4 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 60% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 3 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 40% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 2 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 20% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.
  • Annulering binnen 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.

 

Voor alle perioden van 1 week of anders dan 2 weken geldt, dat bij elke annulering, ongeacht de termijn, alle gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht.

 

De gemaakte kosten:

Dit zijn de verzamelde kosten zoals o.a.: ticketkosten, reserveringskosten, verzekeringskosten, Dit zal in veel gevallen overeenkomen met het inschrijfgeld van € 350, de ticketkosten, de administratiekosten en de via ons afgesloten verzekeringskosten.

Van de door ons gemaakte kosten geven wij een gespecificeerde opgave.

 

Schriftelijk/per e-mail annuleren

Alle annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

 

No show

In geval van ‘No Show’ (het niet komen opdagen) zal de gehele reissom in rekening worden gebracht.
Volledige betaling dient uiterlijk 30 dagen voor vertrekdatum te worden voldaan.